สวรรค์มีจริงนะครับ

สวรรค์มีจริงนะครับ
เรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวสวรรค์ ที่สร้างความกระหึ่มด้านจิตวิญญาณให้แก่คนทั่วโลก ทั้งคนที่รู้ว่าสวรรค์เป็นเรื่องจริง ด้วยความไร้เดียงสาที่มีเสน่ห์ เเละความกล้าของเด็กๆ ที่พูดเเบบเถรตรง "โคลตัน" เล่าว่าได้พบกับสมาชิกครอบครัวที่ตายไปนานเเล้ว เขาบรรยายถึงพระเยซ ทูตสวรรค์ เเละว่าพระเจ้า "ใหญ่มากๆ เเค่ไหน" เเละพระเจ้ารักเรามากเเค่ไหนนี่คือเรื่องราวที่พ่อเขานำมาเล่าใหม่เเต่ใช้ภาษาที่เรียบง่ายๆ เฉพาะตัวของโคลตัน สวรรค์มีจริงนะครับ เผยให้เห็นเเว่บหนึ่งของโลกที่รอคอยเราอยู่ที่ซึ่งโคลตันบอกว่า "ไม่มีใครเเก่เเละก็ไม่มีใครใส่เเว่นตา" สวรรค์เป็นจริงนะครับ จะเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดถึงนิรันดร์กาลไปตลอด ให้โอกาสเราได้เห็นเเละเชื่อเหมือนเด็กๆ

ข่าวสารคริสตจักร

ฟังคำเทศนา ฟังคำเทศนา

ฟังเพลง Online ฟังเพลง

ฟังมานาประจำวัน ฟังมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจ/นิมิตคริสตจักร พันธกิจ/นิมิตคริสตจักร

มุมมองศิษยาภิบาล มุมมองศิษยาภิบาล

ข้อมูลคริสตจักร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับคริสตจักร

ส่งเรื่องหรือบทความ ส่งเรื่องหรือบทความ

เรื่องหรือบทความทั้งหมด เรื่องหรือบทความทั้งหมด

กระดานข่าว กระดานข่าว

ติดต่อหน่วยงาน ติดต่อคริสตจักร

ติดต่อหน่วยงาน แผนที่คริสตจักร

แนะนำบอกต่อ แนะนำบอกต่อ

แนะนำบอกต่อ สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข้อพระคัมภีร์


"จงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี /โรม 12:9 "

แปลภาษา

ป้อนข้อความ :

จำนวนผู้เข้าชม


ตั้งแต่ 7 July 2010
พันธกิจ/นิมิตคริสตจักร
หลักข้อเชื่อของคริสตจักร          พระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ มีพระเจ้าองค์เดียวผู้สำแดงพระลักษณะ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ทรงฤทธานุภาพทุกประการ  ผู้ทรงเนรมิตสรรพสิ่ง พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าประสูติจากหญิงพรหมจารีโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงกระทำการอัศจรรย์  ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  พระชนม์ชีพและพระโลหิตประเสริฐของพระองค์เป็นค่าไถ่ความผิดบาปของมนุษย์ ทรงถูกฝังไว้แล้วในวันที่สามหลังจากนั้นทรงฟื้นคืนพระชนม์พร้อมพระกาย แล้วเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้า จะเสด็จกลับมายังโลกนี้อีก ด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติใหญ่ของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคน เพื่อทรงช่วยในการดำเนินชีวิตใหม่ และพระวิญญาณได้ทรงประทานของประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนเพื่อจะรับใช้ร่วมกัน ทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้น คนบาปรอดได้โดยพระคุณพระเจ้า เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เอกภาพฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าในโลกนี้ คือคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์  เมื่อถึงวาระแห่งการฟื้นจากความตายผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องรับการพิพากษาโทษบาป ส่วนผู้ซึ่งยังเป็นคนบาปจะต้องรับการพิพากษาโทษเป็นนิตย์จากพระเจ้านิมิตและพันธกิจของคริสตจักร
นิมิต “พัฒนาชีวิต อุทิศเพื่อพระคริสต์ ขยายแผ่นดินของพระคริสต์

จากพระธรรม เอเฟซัส 4:12,13 ; มัทธิว 22:37-39 ; มัทธิว 28:19-20
พันธกิจ และยุทธวิธี

   - สรรเสริญพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ ด้วยการนมัสการพระเจ้าทั้งส่วนรวมและส่วนตัว

  - เสริมสร้างพระกายให้เติบใหญ่เพื่อเป็นสาวกพระคริสต์ด้วยการอบรมฝึกฝน การสามัคคีธรรม และการรับใช้พระเจ้า

  - ส่องสว่างสู่ปวลชนด้วยความรัก  ด้วยการทำดี ประกาศเป็นพยาน และเลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณ
สโลแกนของคริสตจักรสรรเสริญ

    1  อธิษฐาน

    2  นมัสการ  

    3  อ่านพระคำ   

    4  กระทำตามพระมหาบัญชา
 

คติพจน์
  

   1  นำคนสู่พระคริสต์  

   2  นำพระคริสต์สู่ชีวิต   

   3  นำพระพรสู่ปวงชน


[ ย้อนกลับ ]


คริสตจักรสรรเสริญ (Praise Church)
http://www.sansernchurch.com