สวรรค์มีจริงนะครับ

สวรรค์มีจริงนะครับ
เรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวสวรรค์ ที่สร้างความกระหึ่มด้านจิตวิญญาณให้แก่คนทั่วโลก ทั้งคนที่รู้ว่าสวรรค์เป็นเรื่องจริง ด้วยความไร้เดียงสาที่มีเสน่ห์ เเละความกล้าของเด็กๆ ที่พูดเเบบเถรตรง "โคลตัน" เล่าว่าได้พบกับสมาชิกครอบครัวที่ตายไปนานเเล้ว เขาบรรยายถึงพระเยซ ทูตสวรรค์ เเละว่าพระเจ้า "ใหญ่มากๆ เเค่ไหน" เเละพระเจ้ารักเรามากเเค่ไหนนี่คือเรื่องราวที่พ่อเขานำมาเล่าใหม่เเต่ใช้ภาษาที่เรียบง่ายๆ เฉพาะตัวของโคลตัน สวรรค์มีจริงนะครับ เผยให้เห็นเเว่บหนึ่งของโลกที่รอคอยเราอยู่ที่ซึ่งโคลตันบอกว่า "ไม่มีใครเเก่เเละก็ไม่มีใครใส่เเว่นตา" สวรรค์เป็นจริงนะครับ จะเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดถึงนิรันดร์กาลไปตลอด ให้โอกาสเราได้เห็นเเละเชื่อเหมือนเด็กๆ

ข่าวสารคริสตจักร

ฟังคำเทศนา ฟังคำเทศนา

ฟังเพลง Online ฟังเพลง

ฟังมานาประจำวัน ฟังมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจ/นิมิตคริสตจักร พันธกิจ/นิมิตคริสตจักร

มุมมองศิษยาภิบาล มุมมองศิษยาภิบาล

ข้อมูลคริสตจักร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับคริสตจักร

ส่งเรื่องหรือบทความ ส่งเรื่องหรือบทความ

เรื่องหรือบทความทั้งหมด เรื่องหรือบทความทั้งหมด

กระดานข่าว กระดานข่าว

ติดต่อหน่วยงาน ติดต่อคริสตจักร

ติดต่อหน่วยงาน แผนที่คริสตจักร

แนะนำบอกต่อ แนะนำบอกต่อ

แนะนำบอกต่อ สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข้อพระคัมภีร์


"เราบอก ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่วางใจในเราก็มีชีวิตนิรันดร์ /ยอห์น 6:47 "

แปลภาษา

ป้อนข้อความ :

จำนวนผู้เข้าชม


ตั้งแต่ 7 July 2010
มุมมองศิษยาภิบาล

อาจารย์ สุวรรณ   สิริวจนะกุล            1. “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูก สร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป  นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) การอยู่ในพระคริสต์เป็นที่มาของการถูกสร้างใหม่ ดังนั้น ความผูกพันกับพระเยซูคริสต์จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่สุดทำให้เกิดผล แห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในชีวิตของผู้ที่เชื่อและยอมจำนนต่อพระคริสต์ เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผลนั้นจะคงอยู่ตราบเท่าที่ยังคงความสนิทสนมในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ เมื่อใดที่ความสัมพันธ์ ห่างเหินจะด้วยสาเหตุใดก็ตามจะทำให้สิ่งใหม่ๆค่อยๆล่วงหายไป และสิ่งต่างๆก็กลับเข้ามาในชีวิต ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ ได้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อที่ขาดการอธิษฐาน ขาดการอ่าน พระคำ ขาดการประชุมนม้สการกับผู้เชื่อคนอื่นๆ.ในคริสตจักร                    2.“อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น ...” (ฮบ.
   10:25) ขอหนุนใจให้ ท่านทั้งหลายเข้าประชุม (พัฒนาชีวิต) เพื่อท่านจะได้หนุนใจ ผู้อื่นและรับการหนุนใจจากผู้อื่นด้วย การร่วมสามัคคีธรรมกันในระหว่าง พี่น้องคริสเตียนมีส่วนช่วยอย่างมากในการรักษาความเชื่อและ ความตั้งใจในการเชื่อฟังพระเจ้า คนเรามีวาระแห่งความ อ่อนระอาใจ ท้อแท้ใจ ถ้าท่านอยู่ลำพังไม่เข้าร่วมประชุมนม้สการ ความท้อแท้ใจจะไม่หายไป และท่านอาจพ่ายแพ้ ต่อการทดลองได้ ซึ่งจะส่งผลให้ท่านยิ่งอ่อนกำลังลงไปอีก การเข้าร่วมประชุมนมัสการ จะทำให้ท่านได้รับกำลังและการชูใจ จากพี่น้องในคริสตจักร เป็นโอกาสที่ท่านจะขอให้พี่น้องได้ อธิษฐานเผื่อท่าน บางคนอาจจะให้คำปรึกษาและข้อคิดที่ดี แก่ท่านที่สามารถใช้แก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ สังคมโลก มีการล่อลวงมาก มีปัญหาความกดดันเกิดขึ้นแทบทุกวัน การยืนหยัดเพื่อรักษาสิ่งใหม่ๆที่เป็นผลของพระวิญญาณ จำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมนม้สการพระเจ้าในคริสตจักร เพื่อการ เปลี่ยนแปลงของชีวิตให้เหมือนพระคริสต์มากขึ้นจะไม่สะดุด หยุดลงกลางคันในชีวิตคริสเตียนของท่าน เราต้องการซึ่งกันและกัน เพราะเราต่างก็เป็นอวัยวะในกายของพระคริสต์[ ย้อนกลับ ]


คริสตจักรสรรเสริญ (Praise Church)
http://www.sansernchurch.com