_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมออกไปประกาศ
กิจกรรมออกไปประกาศ
งานนี้พี่น้องเราร่วมกันออกไปประกาศที่สวนสาธารณะบางกะปิ ขอบคุณพระเจ้า ข้าวในนานั้นมีมาก แต่คนงานยังน้อยอยู่ เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว ให้เรารีบประกาศและนำความรอดไปยังผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า เรารอดแล้ว ก็ช่วยให้คนอื่นรอดด้วยครับ ขอพระเจ้าเสริมกำลังและฤทธิ์เดชแก่พี่น้องทุกท่าน อาเมน.

ข่าวโดย : Jack
อ่าน 1019 ครั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:10:56:PM