_PRINT 
logo.gif

ข่าว : 29 พฤษภาคม 2011
29
แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ข้าว​ที่​ต้อง​เกี่ยว​นั้น​มี​มาก​นักหนา แต่​คนงาน​ยัง​น้อย​อยู่​ เหตุ​นั้น​พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”

มัทธิว บทที่ 9 ข้อ 37-38

 


ข่าวโดย : Jack
อ่าน 858 ครั้ง
วันที่ 05 มิถุนายน 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:13:59:PM